26.9.2019
TRAN_AD(2019)639932
YTTRANDE
från utskottet för transport och turism
till budgetutskottet
över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020
(2019/2028(BUD))
Föredragande av yttrande: Daniel Freund

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 145kWORD 74k
Rättsligt meddelande