16.11.2016
TRAN_AM(2016)594057
POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
1 - 7
Návrh doporučení pro druhé čtení
Wim van de Camp
(PE592.266v01-00)
k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici
Postoj Rady v prvním čtení
(11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD))

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 502kWORD 94k
Právní upozornění