16.11.2016
TRAN_AM(2016)594057
TARKISTUKSET
1 - 7
Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn
Wim van de Camp
(PE592.266v01-00)
neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi asetuksen (EY) N:o 1370/2007 muuttamisesta rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinoiden avaamisen osalta
Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta
(11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 340kWORD 120k
Oikeudellinen huomautus