16.11.2016
TRAN_AM(2016)594057
PAKEITIMAI
1 - 7
Rekomendacijos antrajam svarstymui projektas
Wim van de Camp
(PE592.266v01-00)
dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007, kiek tai susiję su vidaus keleivinio geležinkelių transporto paslaugų rinkos atvėrimu
Tarybos bendroji pozicija per pirmąjį svarstymą
(11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 490kWORD 94k
Teisinis pranešimas