16.11.2016
TRAN_AM(2016)594057
GROZĪJUMI Nr.
1 - 7
Ieteikuma projekts otrajam lasījumam
Wim van de Camp
(PE592.266v01-00)
par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko Regulu (EK) Nr. 1370/2007 groza attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu
Padomes nostāja pirmajā lasījumā
(11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 566kWORD 117k
Juridisks paziņojums