16.11.2016
TRAN_AM(2016)594057
AMENDEMENTEN
1 - 7
Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing
Wim van de Camp
(PE592.266v01-00)
betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1370/2007 met betrekking tot openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor
Standpunt van de Raad in eerste lezing
(11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 351kWORD 120k
Juridische mededeling