16.11.2016
TRAN_AM(2016)594057
AMENDAMENTELE
1 - 7
Proiect de recomandare pentru a doua lectură
Wim van de Camp
(PE592.266v01-00)
referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători
Poziția Consiliului în primă lectură
(11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 487kWORD 121k
Notă juridică