16.11.2016
TRAN_AM(2016)594057
ÄNDRINGSFÖRSLAG
1 - 7
Förslag till andrabehandlingsrekommendation
Wim van de Camp
(PE592.266v01-00)
Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1370/2007 vad gäller öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg
Rådets ståndpunkt vid första behandlingen
(11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 345kWORD 120k
Rättsligt meddelande