29.1.2019
TRAN_AM(2019)634580
AMANDMANI
17 - 93
Nacrt izvješća
Marita Ulvskog
(PE632.060v01-00)
Ukidanje pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja
Prijedlog direktive
(COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 273kWORD 128k
Pravna napomena