19.12.2018
TRAN_DT(2018)632703
ARBETSDOKUMENT
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 i syfte att anpassa dem till utvecklingar inom sektorn
Utskottet för transport och turism
Föredragande: Ismail Ertug

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 266kWORD 77k
Rättsligt meddelande