8.1.2019
TRAN_DT(2019)632800
РАБОТЕН ДОКУМЕНТ
относно изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора
Алтернативни компромисни изменения вариант „Б“
Комисия по транспорт и туризъм
Автори: Асим Адемов, Андор Дели, Петър Курумбашев, Андрей Ковачев, Богуслав Либерадзки, Мариан-Жан Маринеску, Ева Майдел, Клаудия Монтейру де Агиар, Андрей Новаков, Емил Радев, Марк Тарабела, Владимир Уручев, Януш Земке, Робертс Зиле, Косма Злотовски, Луис де Грандес Паскуал, Вим ван де Камп, Елжбета Катажина Лукачийевска

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
WORD 76k
Правна информация