8.1.2019
TRAN_DT(2019)632800
PRACOVNÍ DOKUMENT
k nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví - Alternativní kompromisní návrhy B
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Autoři: Asim Ademov, Andor Deli, Peter Kouroumbashev, Andrey Kovatchev, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Eva Maydell, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Emil Radev, Marc Tarabella, Vladimir Urutchev, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 285kWORD 77k
Právní upozornění