8.1.2019
TRAN_DT(2019)632800
ARBEJDSDOKUMENT
om ændring af forordning (EF) nr. 1071/2009 og forordning (EF) nr. 1072/2009 med henblik på at tilpasse dem til udviklingen i sektoren
Alternative kompromisændringsforslag B
Transport- og Turismeudvalget
Forfattere: Asim Ademov, Andor Deli, Peter Kouroumbashev, Andrey Kovatchev, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Eva Maydell, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Emil Radev, Marc Tarabella, Vladimir Urutchev, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
WORD 76k
Juridisk meddelelse