8.1.2019
TRAN_DT(2019)632800
TÖÖDOKUMENT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1071/2009 ja määrust (EÜ) nr 1072/2009 eesmärgiga kohandada neid valdkonnas toimunud arengutega
Alternatiivsed kompromissmuudatusettepanekud B
Transpordi- ja turismikomisjon
Koostajad: Asim Ademov, Andor Deli, Peter Kouroumbashev, Andrey Kovatchev, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Eva Maydell, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Emil Radev, Marc Tarabella, Vladimir Urutchev, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 265kWORD 75k
Õigusalane teave