8.1.2019
TRAN_DT(2019)632800
TYÖASIAKIRJA
asetuksen (EY) N:o 1071/2009 ja asetuksen (EY) N:o 1072/2009 muuttamisesta niiden mukauttamiseksi alan kehitykseen
Vaihtoehtoiset kompromissitarkistukset B
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Laatijat: Asim Ademov, Andor Deli, Peter Kouroumbashev, Andrey Kovatchev, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Eva Maydell, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Emil Radev, Marc Tarabella, Vladimir Urutchev, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 276kWORD 76k
Oikeudellinen huomautus