8.1.2019
TRAN_DT(2019)632800
WERKDOCUMENT
tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1071/2009 en (EG) nr. 1072/2009 om ze aan te passen aan de ontwikkelingen in de sector
Alternatieve compromissen B
Commissie vervoer en toerisme
Auteurs: Asim Ademov, Andor Deli, Peter Kouroumbashev, Andrey Kovatchev, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Eva Maydell, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Emil Radev, Marc Tarabella, Vladimir Urutchev, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
WORD 77k
Juridische mededeling