8.1.2019
TRAN_DT(2019)632800
DELOVNI DOKUMENT
o spremembi Uredbe (ES) št. 1071/2009 in Uredbe (ES) št. 1072/2009 za njuno prilagoditev razvoju v sektorju
Alternativni sporazumni predlogi sprememb B
Odbor za promet in turizem
Avtorji: Asim Ademov, Andor Deli, Peter Kouroumbashev, Andrey Kovatchev, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Eva Maydell, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Emil Radev, Marc Tarabella, Vladimir Urutchev, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
WORD 75k
Pravno obvestilo