8.1.2019
TRAN_DT(2019)632801
PRACOVNÍ DOKUMENT
kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví
Alternativní kompromisy C
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Autoři: Asim Ademov, Nedzhmi Ali, Angel Dzhambazki, Filiz Hyusmenova, Peter Kouroumbashev, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Eva Maydell, Momchil Nekov, Andrey Novakov, Georgi Pirinski, Emil Radev, Sergei Stanishev, Vladimir Urutchev, Kosma Złotowski, Claudia Țapardel

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 283kWORD 78k
Právní upozornění