8.1.2019
TRAN_DT(2019)632801
ARBEJDSDOKUMENT
om ændring af forordning (EF) nr. 1071/2009 og forordning (EF) nr. 1072/2009 med henblik på at tilpasse dem til udviklingen i sektoren
Alternative kompromisændringsforslag C
Udvalget for Transport- og Turismeudvalget
Ordfører: Asim Ademov, Nedzhmi Ali, Angel Dzhambazki, Filiz Hyusmenova, Peter Kouroumbashev, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Eva Maydell, Momchil Nekov, Andrey Novakov, Georgi Pirinski, Emil Radev, Sergei Stanishev, Vladimir Urutchev, Kosma Złotowski, Claudia Țapardel

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 287kWORD 70k
Juridisk meddelelse