8.1.2019
TRAN_DT(2019)632801
ARBETSDOKUMENT
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 i syfte att anpassa dem till utvecklingar inom sektorn
Alternativa kompromissändringförslag C
Utskottet för transport och turism
Från: Asim Ademov, Nedzhmi Ali, Angel Dzhambazki, Filiz Hyusmenova, Peter Kouroumbashev, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Eva Maydell, Momchil Nekov, Andrey Novakov, Georgi Pirinski, Emil Radev, Sergei Stanishev, Vladimir Urutchev, Kosma Złotowski, Claudia Țapardel

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 271kWORD 78k
Rättsligt meddelande