8.1.2019
TRAN_DT(2019)632802
PRACOVNÍ DOKUMENT
k nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů
Alternativní kompromisy A
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Autoři: Peter Kouroumbashev, Marian-Jean Marinescu, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Asim Ademov, Andrey Novakov, Momchil Nekov, Emil Radev, Georgi Pirinski, Andrey Kovatchev, Angel Dzhambazki, Vladimir Urutchev, Claudia Țapardel, Eva Maydell, Filiz Hyusmenova, Sergei Stanishev, Nedzhmi Ali, Nedzhmi Ali

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 307kWORD 95k
Právní upozornění