8.1.2019
TRAN_DT(2019)632803
ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά την επιβολή ελάχιστων απαιτήσεων ως προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων
Εναλλακτικό συμβιβαστικό κείμενο Β
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Συντάκτες: Marian-Jean Marinescu, Peter Kouroumbashev, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Asim Ademov, Andrey Novakov, Momchil Nekov, Emil Radev, Georgi Pirinski, Andrey Kovatchev, Angel Dzhambazki, Vladimir Urutchev, Claudia Țapardel, Eva Maydell, Filiz Hyusmenova, Sergei Stanishev, Nedzhmi Ali, Nedzhmi Ali

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 321kWORD 100k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου