8.1.2019
TRAN_DT(2019)632804
PRACOVNÍ DOKUMENT
k nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů
Alternativní kompromisy C
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Autoři: Andor Deli, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Emil Radev, Peter Kouroumbashev, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 302kWORD 95k
Právní upozornění