8.1.2019
TRAN_DT(2019)632804
ARBETSDOKUMENT
om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare
Alternativa kompromisser C
Utskottet för transport och turism
Ingivet av: Andor Deli, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Emil Radev, Peter Kouroumbashev, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 290kWORD 93k
Rättsligt meddelande