8.1.2019
TRAN_DT(2019)632805
ARBEJDSDOKUMENT
om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af takografer
Alternative kompromisændringsforslag D
Transport- og Turismeudvalget
Forfattere: Georges Bach, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
WORD 88k
Juridisk meddelelse