8.1.2019
TRAN_DT(2019)632806
РАБОТЕН ДОКУМЕНТ
относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС
Алтернативни компромисни изменения вариант „Б“
Комисия по транспорт и туризъм
Автори: Андор Дели, Мария Грапини, Петър Курумбашев, Мариан-Жан Маринеску, Косма Злотовски, Вим ван де Камп, Елжбета Катажина Лукачийевска

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 343kWORD 99k
Правна информация