8.1.2019
TRAN_DT(2019)632806
PRACOVNÍ DOKUMENT
k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU
Alternativní kompromisy B
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Autoři: Andor Deli, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Marian-Jean Marinescu, Kosma Złotowski, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 344kWORD 90k
Právní upozornění