8.1.2019
TRAN_DT(2019)632806
TÖÖDOKUMENT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ seoses täitmise tagamise nõuetega ning millega kehtestatakse konkreetsed õigusnormid seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris
Alternatiivsed kompromissmuudatusettepanekud B
Transpordi- ja turismikomisjon
Autorid: Andor Deli, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Marian-Jean Marinescu, Kosma Złotowski, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 321kWORD 81k
Õigusalane teave