8.1.2019
TRAN_DT(2019)632806
TYÖASIAKIRJA
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta valvontavaatimusten osalta ja direktiivejä 96/71/EY ja 2014/67/EU koskevien erityisten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon
Vaihtoehtoiset kompromissitarkistukset B
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Laatijat: Andor Deli, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Marian-Jean Marinescu, Kosma Złotowski, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 317kWORD 89k
Oikeudellinen huomautus