8.1.2019
TRAN_DT(2019)632806
RADNI DOKUMENT
o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa
Alternativni kompromisni amandmani B
Odbor za promet i turizam
Autori: Andor Deli, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Marian-Jean Marinescu, Kosma Złotowski, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 309kWORD 89k
Pravna napomena