8.1.2019
TRAN_DT(2019)632806
MUNKADOKUMENTUM
a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 96/71/EK irányelvhez és a 2014/67/EU irányelvhez kapcsolódóan a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
„B” alternatív megegyezések
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
Szerzők: Andor Deli, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Marian-Jean Marinescu, Kosma Złotowski, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen:
PDF 347kWORD 85k
Jogi nyilatkozat