8.1.2019
TRAN_DT(2019)632806
DARBO DOKUMENTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/22/EB nuostatos dėl vykdymo užtikrinimo reikalavimų ir nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės
Alternatyvūs kompromisiniai pakeitimai B
Transporto ir turizmo komitetas
Autoriai: Andor Deli, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Marian-Jean Marinescu, Kosma Złotowski, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 317kWORD 88k
Teisinis pranešimas