8.1.2019
TRAN_DT(2019)632806
DARBA DOKUMENTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz izpildes nodrošināšanas prasībām groza Direktīvu 2006/22/EK un attiecībā uz Direktīvu 96/71/EK un Direktīvu 2014/67/ES nosaka īpašus noteikumus autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā
Alternatīvi kompromisa grozījumi B
Transporta un tūrisma komiteja
Referente: Andor Deli, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Marian-Jean Marinescu, Kosma Złotowski, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 322kWORD 89k
Juridisks paziņojums