8.1.2019
TRAN_DT(2019)632806
WERKDOCUMENT
over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU voor de terbeschikkingstelling van bestuurders in de wegvervoersector
Alternatieve compromissen B
Commissie vervoer en toerisme
Auteurs: Andor Deli, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Marian-Jean Marinescu, Kosma Złotowski, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 345kWORD 82k
Juridische mededeling