8.1.2019
TRAN_DT(2019)632806
DOKUMENT ROBOCZY
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiającej szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego
Alternatywne poprawki kompromisowe B
Komisja Transportu i Turystyki
Autorzy: Andor Deli, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Marian-Jean Marinescu, Kosma Złotowski, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 347kWORD 84k
Informacja prawna