8.1.2019
TRAN_DT(2019)632806
DOCUMENT DE LUCRU
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier
Compromisuri alternative B
Comisia pentru transport și turism
Autori: Andor Deli, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Marian-Jean Marinescu, Kosma Złotowski, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 349kWORD 91k
Notă juridică