8.1.2019
TRAN_DT(2019)632811
PRACOVNÍ DOKUMENT
k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU
Alternativní kompromisy E
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Autoři: Asim Ademov, Andor Deli, Angel Dzhambazki, Peter Kouroumbashev, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Eva Maydell, Momchil Nekov, Andrey Novakov, Georgi Pirinski, Emil Radev, Vladimir Urutchev, Kosma Złotowski, Claudia Țapardel

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 306kWORD 91k
Právní upozornění