PDF 192kWORD 334k

 

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

 

TRAN(2019)0304_2

NAPIRENDTERVEZET

Ülés

2019. március 4., hétfő, 15.00–17.45 és 17.45–18.30  (Koordinátorok ülése)

Brüsszel

Terem: Paul-Henri Spaak (1A002)

2019. március 4., 15.00–17.45

1. A napirend elfogadása

2. A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:

         2019. január 21–22. PV – PE633.061v02-00

3. Az elnök közleménye a koordinátorok határozatairól

(február 20-i határozatok)

4. Idegenforgalommal foglalkozó munkacsoport: eredmények és jövőbeli kilátások

*** Elektronikus szavazás ***

5. Az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetése

TRAN/8/14576

***I 2018/0332(COD) COM(2018)0639 – C8-0408/2018

 

Előadó:

 

Marita Ulvskog (S&D)

PR – PE632.060v01-00
AM – PE634.580v01-00

Illetékes:

 

TRAN

 

 

Vélemény:

 

ENVI –

Bolesław G. Piecha (ECR)

AD – PE631.995v02-00
AM – PE634.558v01-00

 

ITRE –

Sven Schulze (PPE)

AD – PE632.025v02-00
AM – PE634.603v01-00

 

IMCO –

Igor Šoltes (Verts/ALE)

AD – PE630.406v02-00
AM – PE632.043v01-00

 

AGRI –

Ulrike Müller (ALDE)

AD – PE630.764v02-00
AM – PE632.937v01-00

 

JURI –

Pavel Svoboda (PPE)

AD – PE632.863v02-00
AM – PE634.656v01-00

 

PETI –

Cecilia Wikström (ALDE)

AM – PE629.636v01-00

 

         Jelentéstervezet elfogadása

6. A jobb aerodinamikai, energiahatékonysági és biztonsági teljesítményt biztosító vezetőfülkék esetében engedélyezett legnagyobb hosszúságra vonatkozó különös szabályok végrehajtási határideje

TRAN/8/13178

***I 2018/0130(COD) COM(2018)0275 – C8-0195/2018

 

Előadó:

 

Karima Delli (Verts/ALE)

AG – PE636.079v01-00

Illetékes:

 

TRAN

 

 

 

         Szavazás intézményközi tárgyalások eredményeként született ideiglenes megállapodásról

7. Az Európai Közösség és Kína között létrejött, a tengeri közlekedésről szóló megállapodást a Horvát Köztársaság európai uniós csatlakozásának figyelembevétele céljából módosító jegyzőkönyv

TRAN/8/02020

*** 2014/0327(NLE) 05083/2015 – C8-0022/2019

 

Előadó:

 

Francisco Assis (S&D)

PR – PE560.897v03-00

Illetékes:

 

TRAN

 

 

 

         Ajánlástervezet elfogadása (egyetértés)

8. A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezelése

TRAN/8/13190

***I 2018/0129(COD) COM(2018)0274 – C8-0196/2018

 

Előadó:

 

Daniela Aiuto (EFDD)

 

Illetékes:

 

TRAN

 

 

Vélemény:

 

ITRE –

Határozat: nincs vélemény

 

 

         Szavazás intézményközi tárgyalások eredményeként született ideiglenes megállapodásról (megerősítendő)

9. Európai egyablakos tengerügyi ügyintézési környezet

TRAN/8/13147

***I 2018/0139(COD) COM(2018)0278 – C8-0193/2018

 

Előadó:

 

Deirdre Clune (PPE)

 

Illetékes:

 

TRAN

 

 

 

         Szavazás intézményközi tárgyalások eredményeként született ideiglenes megállapodásról

10. Javaslat az 1316/2013/EU rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

TRAN/8/14444

***I 2018/0299(COD) COM(2018)0568 – C8-0385/2018

 

Előadó:

 

Karima Delli (Verts/ALE)

 

Illetékes:

 

TRAN

 

 

Vélemény:

 

BUDG –

Határozat: nincs vélemény

 

 

ITRE –

Határozat: nincs vélemény

 

 

REGI –

John Howarth (S&D)

AD – PE632.116v02-00
AM – PE630.697v01-00

 

         Szavazás intézményközi tárgyalások eredményeként született ideiglenes megállapodásról

11. A tengerészek képzésének minimumszintje

TRAN/8/13251

***I 2018/0162(COD) COM(2018)0315 – C8-0205/2018

 

Előadó:

 

Dominique Riquet (ALDE)

 

Illetékes:

 

TRAN

 

 

Vélemény:

 

EMPL –

Sofia Ribeiro (PPE)

AD – PE627.001v02-00
AM – PE627.709v01-00

 

         Szavazás intézményközi tárgyalások eredményeként született ideiglenes megállapodásról

12. A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű légi összeköttetést biztosító közös szabályok

TRAN/8/15269

***I 2018/0433(COD) COM(2018)0893 – C8-0510/2018

 

Előadó:

 

Pavel Telička (ALDE)

 

Illetékes:

 

TRAN

 

 

 

         Szavazás intézményközi tárgyalások eredményeként született ideiglenes megállapodásról (megerősítendő)

13. A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű közúti árufuvarozási összeköttetést biztosító közös szabályok

TRAN/8/15270

***I 2018/0436(COD) COM(2018)0895 – C8-0511/2018

 

Előadó:

 

Isabella De Monte (S&D)

 

Illetékes:

 

TRAN

 

 

 

         Szavazás intézményközi tárgyalások eredményeként született ideiglenes megállapodásról (megerősítendő)

*** Elektronikus szavazás vége ***

14. Ellenőrzés: a Bizottság bemutatja a kooperatív intelligens közlekedési rendszerek jellemzőiről szóló, felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezetét

Zárt ülés

15. Visszajelzés a háromoldalú egyeztetésekről (Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2021–2027)

2019. március 4., 17.45–18.30  (Koordinátorok ülése)

16. Koordinátorok ülése

(megerősítendő)

17. Egyéb kérdések

18. Következő ülés(ek)

         2019. március 18. (Brüsszel)

Utolsó frissítés: 2019. február 27.Jogi nyilatkozat