PDF 173kWORD 1052k

 

Комисия по транспорт и туризъм

 

TRAN(2019)0402_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Вторник, 2 април 2019 г., 14.30–21.00 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (2Q2)

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Изисквания за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт

TRAN/8/10103

***I 2017/0121(COD) COM(2017)0278 – C8-0170/2017

 

Докладчик:

 

Меря Кюльонен (GUE/NGL)

DT – PE632.798v01-00
DT – PE632.809v01-00
DT – PE632.810v01-00
DT – PE632.806v01-00
DT – PE632.811v01-00

Водеща:

 

TRAN*

 

 

Подпомагаща:

 

EMPL* –

Мартина Длабайова (ALDE)

AD – PE615.267v02-00
AM – PE616.903v01-00
AM – PE616.838v01-00

 

Гласуване на изменения, внесени за пленарно заседание, в съответствие с член 175 „Отсяване в комисия на изменения, внесени за пленарно заседание “

4. Изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи

TRAN/8/10101

***I 2017/0122(COD) COM(2017)0277 – C8-0167/2017

 

Докладчик:

 

Вим ван де Камп (PPE)

DT – PE632.805v01-00
DT – PE632.803v01-00
DT – PE632.802v01-00
DT – PE632.804v01-00

Водеща:

 

TRAN*

 

 

Подпомагаща:

 

EMPL* –

Жорж Бах (PPE)

AD – PE613.532v02-00
AM – PE618.151v01-00
AM – PE616.837v01-00

 

Гласуване на изменения, внесени за пленарно заседание, в съответствие с член 175 „Отсяване в комисия на изменения, внесени за пленарно заседание“

5. Изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора

TRAN/8/10095

***I 2017/0123(COD) COM(2017)0281 – C8-0169/2017

 

Докладчик:

 

Исмаил Ертуг (S&D)

AM – PE618.216v01-00
DT – PE632.799v01-00
DT – PE632.801v01-00
DT – PE632.800v01-00
DT – PE632.703v01-00

Водеща:

 

TRAN

 

 

Подпомагаща:

 

EMPL –

Вероника Лопе Фонтане (PPE)

AD – PE615.233v02-00
AM – PE620.998v01-00
AM – PE616.759v01-00

 

Гласуване на изменения, внесени за пленарно заседание, в съответствие с член 175 „Отсяване в комисия на изменения, внесени за пленарно заседание“

6. Разни въпроси

7. Следващи заседания

         8 април 2019 г., 16.00–16.30 ч. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 1 април 2019 г.Правна информация