PDF 176kWORD 277k

 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

 

TRAN(2019)0402_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Úterý 2. dubna 2019, 14:30–21:00

Brusel

Místnost: József Antall (2Q2)

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedkyně

3. Požadavky na prosazování práva a konkrétní pravidla vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy

TRAN/8/10103

***I 2017/0121(COD) COM(2017)0278 – C8-0170/2017

 

Zpravodajka:

 

Merja Kyllönen (GUE/NGL)

DT – PE632.798v01-00
DT – PE632.809v01-00
DT – PE632.810v01-00
DT – PE632.806v01-00
DT – PE632.811v01-00

Příslušný výbor:

 

TRAN*

 

 

Stanoviska:

 

EMPL* –

Martina Dlabajová (ALDE)

AD – PE615.267v02-00
AM – PE616.903v01-00
AM – PE616.838v01-00

 

Hlasování o plenárních pozměňovacích návrzích podle článku 175 „Filtrování plenárních pozměňovacích návrhů ve výborech “

4. Změna nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů

TRAN/8/10101

***I 2017/0122(COD) COM(2017)0277 – C8-0167/2017

 

Zpravodaj:

 

Wim van de Camp (PPE)

DT – PE632.805v01-00
DT – PE632.803v01-00
DT – PE632.802v01-00
DT – PE632.804v01-00

Příslušný výbor:

 

TRAN*

 

 

Stanoviska:

 

EMPL* –

Georges Bach (PPE)

AD – PE613.532v02-00
AM – PE618.151v01-00
AM – PE616.837v01-00

 

Hlasování o plenárních pozměňovacích návrzích podle článku 175 „Filtrování plenárních pozměňovacích návrhů ve výborech “

5. Změna nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 s cílem je přizpůsobit vývoji v daném odvětví

TRAN/8/10095

***I 2017/0123(COD) COM(2017)0281 – C8-0169/2017

 

Zpravodaj:

 

Ismail Ertug (S&D)

AM – PE618.216v01-00
DT – PE632.799v01-00
DT – PE632.801v01-00
DT – PE632.800v01-00
DT – PE632.703v01-00

Příslušný výbor:

 

TRAN

 

 

Stanoviska:

 

EMPL –

Verónica Lope Fontagné (PPE)

AD – PE615.233v02-00
AM – PE620.998v01-00
AM – PE616.759v01-00

 

Hlasování o plenárních pozměňovacích návrzích podle článku 175 „Filtrování plenárních pozměňovacích návrhů ve výborech “

6. Různé

7. Příští schůze

         8. dubna 2019, 16:00–16:30 (Brusel)

Poslední aktualizace: 1. dubna 2019Právní upozornění