PDF 169kWORD 276k

 

Transport- og Turismeudvalget

 

TRAN(2019)0402_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Tirsdag den 2. april 2019 kl. 14.30-21.00

Bruxelles

Mødelokale: József Antall (2Q2)

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

3. Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren

TRAN/8/10103

***I 2017/0121(COD) COM(2017)0278 – C8-0170/2017

 

Ordfører:

 

Merja Kyllönen (GUE/NGL)

DT – PE632.798v01-00
DT – PE632.809v01-00
DT – PE632.810v01-00
DT – PE632.806v01-00
DT – PE632.811v01-00

Kor.udv.:

 

TRAN*

 

 

Udtalelser:

 

EMPL* –

Martina Dlabajová (ALDE)

AD – PE615.267v02-00
AM – PE616.903v01-00
AM – PE616.838v01-00

 

Afstemning om ændringsforslag til plenarmødet i henhold til artikel 175 "Filtrering i udvalg af ændringsforslag indgivet til behandling på plenarmødet"

4. Om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af takografer

TRAN/8/10101

***I 2017/0122(COD) COM(2017)0277 – C8-0167/2017

 

Ordfører:

 

Wim van de Camp (PPE)

DT – PE632.805v01-00
DT – PE632.803v01-00
DT – PE632.802v01-00
DT – PE632.804v01-00

Kor.udv.:

 

TRAN*

 

 

Udtalelser:

 

EMPL* –

Georges Bach (PPE)

AD – PE613.532v02-00
AM – PE618.151v01-00
AM – PE616.837v01-00

 

Afstemning om ændringsforslag til plenarmødet i henhold til artikel 175 "Filtrering i udvalg af ændringsforslag indgivet til behandling på plenarmødet"

5. Afventer COM/2017/0281

TRAN/8/10095

***I 2017/0123(COD) COM(2017)0281 – C8-0169/2017

 

Ordfører:

 

Ismail Ertug (S&D)

AM – PE618.216v01-00
DT – PE632.799v01-00
DT – PE632.801v01-00
DT – PE632.800v01-00
DT – PE632.703v01-00

Kor.udv.:

 

TRAN

 

 

Udtalelser:

 

EMPL –

Verónica Lope Fontagné (PPE)

AD – PE615.233v02-00
AM – PE620.998v01-00
AM – PE616.759v01-00

 

Afstemning om ændringsforslag til plenarmødet i henhold til artikel 175 "Filtrering i udvalg af ændringsforslag indgivet til behandling på plenarmødet"

6. Diverse sager

7. Næste møder

         den 8. april 2019 kl. 16.00-16.30 (Bruxelles)

Seneste opdatering: 1. april 2019Juridisk meddelelse