PDF 163kWORD 276k

 

Transpordi- ja turismikomisjon

 

TRAN(2019)0402_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Teisipäev, 2. aprill 2019 kell 14.30–21.00

Brüssel

Ruum: József Antall (2Q2)

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

3. Rakendamisnõuded ja konkreetsed eeskirjad autojuhtide lähetamiseks maanteetranspordi sektoris

TRAN/8/10103

***I 2017/0121(COD) COM(2017)0278 – C8-0170/2017

 

Raportöör:

 

Merja Kyllönen (GUE/NGL)

DT – PE632.798v01-00
DT – PE632.809v01-00
DT – PE632.810v01-00
DT – PE632.806v01-00
DT – PE632.811v01-00

Vastutav:

 

TRAN*

 

 

Arvamused:

 

EMPL* –

Martina Dlabajová (ALDE)

AD – PE615.267v02-00
AM – PE616.903v01-00
AM – PE616.838v01-00

 

Täiskogul läbivaatamiseks esitatud muudatusettepanekute hääletamine parlamendikomisjonis (artikkel 175)

4. Määruse (EÜ) nr 561/2006 muutmine maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määruse (EL) nr 165/2014 muutmine sõidumeerikute abil positsioneerimise osas

TRAN/8/10101

***I 2017/0122(COD) COM(2017)0277 – C8-0167/2017

 

Raportöör:

 

Wim van de Camp (PPE)

DT – PE632.805v01-00
DT – PE632.803v01-00
DT – PE632.802v01-00
DT – PE632.804v01-00

Vastutav:

 

TRAN*

 

 

Arvamused:

 

EMPL* –

Georges Bach (PPE)

AD – PE613.532v02-00
AM – PE618.151v01-00
AM – PE616.837v01-00

 

Täiskogul läbivaatamiseks esitatud muudatusettepanekute hääletamine parlamendikomisjonis (artikkel 175)

5. Määruse (EÜ) nr 1071/2009 ja määruse (EÜ) nr 1072/2009 muutmine eesmärgiga kohandada neid valdkonnas toimunud arengutega

TRAN/8/10095

***I 2017/0123(COD) COM(2017)0281 – C8-0169/2017

 

Raportöör:

 

Ismail Ertug (S&D)

AM – PE618.216v01-00
DT – PE632.799v01-00
DT – PE632.801v01-00
DT – PE632.800v01-00
DT – PE632.703v01-00

Vastutav:

 

TRAN

 

 

Arvamused:

 

EMPL –

Verónica Lope Fontagné (PPE)

AD – PE615.233v02-00
AM – PE620.998v01-00
AM – PE616.759v01-00

 

Täiskogul läbivaatamiseks esitatud muudatusettepanekute hääletamine parlamendikomisjonis (artikkel 175)

6. Muud küsimused

7. Järgmised koosolekud

         8. aprill 2019 kell 16.00–16.30 (Brüssel)

Viimane päevakajastamine: 1. aprill 2019Õigusalane teave