PDF 164kWORD 276k

 

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

 

TRAN(2019)0402_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Tiistai 2. huhtikuuta 2019 klo 14.30–21.00

Bryssel

Kokoushuone: József Antall (2Q2)

1. Esityslistan hyväksyminen

2. Puheenjohtajan ilmoitukset

3. Työntekijöiden lähettämistä työhön maantieliikennealalla koskevien vaatimusten ja erityisten sääntöjen täytäntöönpano

TRAN/8/10103

***I 2017/0121(COD) COM(2017)0278 – C8-0170/2017

 

Esittelijä:

 

Merja Kyllönen (GUE/NGL)

DT – PE632.798v01-00
DT – PE632.809v01-00
DT – PE632.810v01-00
DT – PE632.806v01-00
DT – PE632.811v01-00

Vastaava:

 

TRAN*

 

 

Lausunto:

 

EMPL* –

Martina Dlabajová (ALDE)

AD – PE615.267v02-00
AM – PE616.903v01-00
AM – PE616.838v01-00

 

Äänestys istuntotarkistuksista työjärjestyksen 175 artiklan mukaisesti "Täysistuntotarkistusten esikäsittely valiokunnassa"

4. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse päivittäistä ja viikoittaista enimmäisajoaikaa, vähimmäistaukoja sekä päivittäisiä ja viikoittaisia lepoaikoja koskevista vähimmäisvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ajopiirtureilla tapahtuvasta paikannuksesta

TRAN/8/10101

***I 2017/0122(COD) COM(2017)0277 – C8-0167/2017

 

Esittelijä:

 

Wim van de Camp (PPE)

DT – PE632.805v01-00
DT – PE632.803v01-00
DT – PE632.802v01-00
DT – PE632.804v01-00

Vastaava:

 

TRAN*

 

 

Lausunto:

 

EMPL* –

Georges Bach (PPE)

AD – PE613.532v02-00
AM – PE618.151v01-00
AM – PE616.837v01-00

 

Äänestys istuntotarkistuksista työjärjestyksen 175 artiklan mukaisesti "Täysistuntotarkistusten esikäsittely valiokunnassa"

5. Asetuksen (EY) N:o 1071/2009 ja asetuksen (EY) N:o 1072/2009 tarkistaminen niiden mukauttamiseksi alan kehitykseen

TRAN/8/10095

***I 2017/0123(COD) COM(2017)0281 – C8-0169/2017

 

Esittelijä:

 

Ismail Ertug (S&D)

AM – PE618.216v01-00
DT – PE632.799v01-00
DT – PE632.801v01-00
DT – PE632.800v01-00
DT – PE632.703v01-00

Vastaava:

 

TRAN

 

 

Lausunto:

 

EMPL –

Verónica Lope Fontagné (PPE)

AD – PE615.233v02-00
AM – PE620.998v01-00
AM – PE616.759v01-00

 

Äänestys istuntotarkistuksista työjärjestyksen 175 artiklan mukaisesti "Täysistuntotarkistusten esikäsittely valiokunnassa"

6. Muut asiat

7. Seuraavat kokoukset

         8. huhtikuuta 2019 klo 16.00–16.30 (Bryssel)

Päivitetty viimeksi: 1. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus