PDF 171kWORD 276k

 

Odbor za promet i turizam

 

TRAN(2019)0402_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

utorak 2. travnja 2019., 14:30 – 21:00

Bruxelles

Dvorana: József Antall (2Q2)

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Priopćenja predsjedateljice

3. Zahtjevi za provedbu i utvrđivanje posebnih pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa

TRAN/8/10103

***I 2017/0121(COD) COM(2017)0278 – C8-0170/2017

 

Izvjestiteljica:

 

Merja Kyllönen (GUE/NGL)

DT – PE632.798v01-00
DT – PE632.809v01-00
DT – PE632.810v01-00
DT – PE632.806v01-00
DT – PE632.811v01-00

Nadležni odbor:

 

TRAN*

 

 

Mišljenja:

 

EMPL* –

Martina Dlabajová (ALDE)

AD – PE615.267v02-00
AM – PE616.903v01-00
AM – PE616.838v01-00

 

Glasovanje o amandmanima na plenarnoj sjednici u skladu s člankom 175. „Odabir u odboru amandmana za plenarnu sjednicu”

4. Izmjena Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa

TRAN/8/10101

***I 2017/0122(COD) COM(2017)0277 – C8-0167/2017

 

Izvjestitelj:

 

Wim van de Camp (PPE)

DT – PE632.805v01-00
DT – PE632.803v01-00
DT – PE632.802v01-00
DT – PE632.804v01-00

Nadležni odbor:

 

TRAN*

 

 

Mišljenja:

 

EMPL* –

Georges Bach (PPE)

AD – PE613.532v02-00
AM – PE618.151v01-00
AM – PE616.837v01-00

 

Glasovanje o amandmanima na plenarnoj sjednici u skladu s člankom 175. „Odabir u odboru amandmana za plenarnu sjednicu”

5. Izmjena Uredbe (EZ) br. 1071/2009 i Uredbe (EZ) br. 1072/2009 radi njihova prilagođavanja kretanjima u sektoru

TRAN/8/10095

***I 2017/0123(COD) COM(2017)0281 – C8-0169/2017

 

Izvjestitelj:

 

Ismail Ertug (S&D)

AM – PE618.216v01-00
DT – PE632.799v01-00
DT – PE632.801v01-00
DT – PE632.800v01-00
DT – PE632.703v01-00

Nadležni odbor:

 

TRAN

 

 

Mišljenja:

 

EMPL –

Verónica Lope Fontagné (PPE)

AD – PE615.233v02-00
AM – PE620.998v01-00
AM – PE616.759v01-00

 

Glasovanje o amandmanima na plenarnoj sjednici u skladu s člankom 175. „Odabir u odboru amandmana za plenarnu sjednicu”

6. Razno

7. Sljedeće sjednice

         8. travnja 2019., 16:00 – 16:30 (Bruxelles)

Posljednje ažuriranje: 1. travnja 2019.Pravna napomena