PDF 173kWORD 277k

 

Transporto ir turizmo komitetas

 

TRAN(2019)0402_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. balandžio 2 d., antradienis, 14.30–21.00 val.

Briuselis

Salė: József Antall (2Q2)

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininkės pranešimai

3. Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės

TRAN/8/10103

***I 2017/0121(COD) COM(2017)0278 – C8-0170/2017

 

Pranešėja:

 

Merja Kyllönen (GUE/NGL)

DT – PE632.798v01-00
DT – PE632.809v01-00
DT – PE632.810v01-00
DT – PE632.806v01-00
DT – PE632.811v01-00

Atsakingas komitetas:

 

TRAN*

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

EMPL* –

Martina Dlabajová (ALDE)

AD – PE615.267v02-00
AM – PE616.903v01-00
AM – PE616.838v01-00

 

Balsavimas dėl plenarinio posėdžio metu pateiktų pakeitimų pagal Darbo tvarkos taisyklių 175 straipsnį „Plenarinio posėdžio metu pateiktų pakeitimų atrinkimas komitete“

4. Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatytų būtiniausių reikalavimų dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių ir Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatytų reikalavimų dėl vietos nustatymo tachografais dalinis keitimas

TRAN/8/10101

***I 2017/0122(COD) COM(2017)0277 – C8-0167/2017

 

Pranešėjas:

 

Wim van de Camp (PPE)

DT – PE632.805v01-00
DT – PE632.803v01-00
DT – PE632.802v01-00
DT – PE632.804v01-00

Atsakingas komitetas:

 

TRAN*

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

EMPL* –

Georges Bach (PPE)

AD – PE613.532v02-00
AM – PE618.151v01-00
AM – PE616.837v01-00

 

Balsavimas dėl plenarinio posėdžio metu pateiktų pakeitimų pagal Darbo tvarkos taisyklių 175 straipsnį „Plenarinio posėdžio metu pateiktų pakeitimų atrinkimas komitete“

5. Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 ir Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 dalinis keitimas juos derinant prie sektoriaus pokyčių

TRAN/8/10095

***I 2017/0123(COD) COM(2017)0281 – C8-0169/2017

 

Pranešėjas:

 

Ismail Ertug (S&D)

AM – PE618.216v01-00
DT – PE632.799v01-00
DT – PE632.801v01-00
DT – PE632.800v01-00
DT – PE632.703v01-00

Atsakingas komitetas:

 

TRAN

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

EMPL –

Verónica Lope Fontagné (PPE)

AD – PE615.233v02-00
AM – PE620.998v01-00
AM – PE616.759v01-00

 

Balsavimas dėl plenarinio posėdžio metu pateiktų pakeitimų pagal Darbo tvarkos taisyklių 175 straipsnį „Plenarinio posėdžio metu pateiktų pakeitimų atrinkimas komitete“

6. Kiti klausimai

7. Kiti posėdžiai

         2019 m. balandžio 8 d. 16.00–16.30 val. (Briuselis)

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 1 d.Teisinis pranešimas