PDF 174kWORD 277k

 

Transporta un tūrisma komiteja

 

TRAN(2019)0402_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Otrdien, 2019. gada 2. aprīlī, plkst. 14.30–21.00

Briselē

Telpa: József Antall (2Q2)

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā

TRAN/8/10103

***I 2017/0121(COD) COM(2017)0278 – C8-0170/2017

 

Referente:

 

Merja Kyllönen (GUE/NGL)

DT – PE632.798v01-00
DT – PE632.809v01-00
DT – PE632.810v01-00
DT – PE632.806v01-00
DT – PE632.811v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

TRAN*

 

 

Atzinumi:

 

EMPL* –

Martina Dlabajová (ALDE)

AD – PE615.267v02-00
AM – PE616.903v01-00
AM – PE616.838v01-00

 

Balsošana par plenārsēdes grozījumiem saskaņā ar Reglamenta 175. pantu "Plenārsēdē iesniegto grozījumu izskatīšana komitejās"

4. Priekšlikums, ar ko Regulu (EK) Nr. 561/2006 groza attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību

TRAN/8/10101

***I 2017/0122(COD) COM(2017)0277 – C8-0167/2017

 

Referents:

 

Wim van de Camp (PPE)

DT – PE632.805v01-00
DT – PE632.803v01-00
DT – PE632.802v01-00
DT – PE632.804v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

TRAN*

 

 

Atzinumi:

 

EMPL* –

Georges Bach (PPE)

AD – PE613.532v02-00
AM – PE618.151v01-00
AM – PE616.837v01-00

 

Balsošana par plenārsēdes grozījumiem saskaņā ar Reglamenta 175. pantu "Plenārsēdē iesniegto grozījumu izskatīšana komitejās"

5. Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1071/2009 un Regulā (EK) Nr. 1072/2009, lai tās pielāgotu norisēm nozarē

TRAN/8/10095

***I 2017/0123(COD) COM(2017)0281 – C8-0169/2017

 

Referents:

 

Ismail Ertug (S&D)

AM – PE618.216v01-00
DT – PE632.799v01-00
DT – PE632.801v01-00
DT – PE632.800v01-00
DT – PE632.703v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

TRAN

 

 

Atzinumi:

 

EMPL –

Verónica Lope Fontagné (PPE)

AD – PE615.233v02-00
AM – PE620.998v01-00
AM – PE616.759v01-00

 

Balsošana par plenārsēdes grozījumiem saskaņā ar Reglamenta 175. pantu "Plenārsēdē iesniegto grozījumu izskatīšana komitejās"

6. Dažādi jautājumi

7. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 8. aprīlī plkst. 16.00–16.30 (Briselē)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 1. aprīlisJuridisks paziņojums