PDF 175kWORD 276k

 

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

 

TRAN(2019)0402_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

It-Tlieta 2 ta' April 2019, 14.30 – 21.00

Brussell

Sala: József Antall (2Q2)

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Avviżi tal-president

3. Rekwiżiti tal-infurzar u regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq

TRAN/8/10103

***I 2017/0121(COD) COM(2017)0278 – C8-0170/2017

 

Rapporteur:

 

Merja Kyllönen (GUE/NGL)

DT – PE632.798v01-00
DT – PE632.809v01-00
DT – PE632.810v01-00
DT – PE632.806v01-00
DT – PE632.811v01-00

Responsabbli:

 

TRAN*

 

 

Opinjonijiet:

 

EMPL* –

Martina Dlabajová (ALDE)

AD – PE615.267v02-00
AM – PE616.903v01-00
AM – PE616.838v01-00

 

Votazzjoni dwar emendi plenarji skont l-Artikolu 175 "Filtru mill-kumitat tal-emendi għas-seduta plenarja"

4. Emenda tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 fir-rigward tar-rekwiżiti minimi dwar il-ħinijiet tas-sewqan ta’ kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta’ mistrieħ ta’ kuljum u fil-ġimgħa u tar-Regolament (UE) Nru 165/2014 fir-rigward tal-pożizzjonament permezz ta’ takografi

TRAN/8/10101

***I 2017/0122(COD) COM(2017)0277 – C8-0167/2017

 

Rapporteur:

 

Wim van de Camp (PPE)

DT – PE632.805v01-00
DT – PE632.803v01-00
DT – PE632.802v01-00
DT – PE632.804v01-00

Responsabbli:

 

TRAN*

 

 

Opinjonijiet:

 

EMPL* –

Georges Bach (PPE)

AD – PE613.532v02-00
AM – PE618.151v01-00
AM – PE616.837v01-00

 

Votazzjoni dwar emendi plenarji skont l-Artikolu 175 "Filtru mill-kumitat tal-emendi għas-seduta plenarja

5. Emenda tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009 u r-Regolament (KE) Nru 1072/2009 bl-għan li jiġu adattati għall-iżviluppi fis-settur

TRAN/8/10095

***I 2017/0123(COD) COM(2017)0281 – C8-0169/2017

 

Rapporteur:

 

Ismail Ertug (S&D)

AM – PE618.216v01-00
DT – PE632.799v01-00
DT – PE632.801v01-00
DT – PE632.800v01-00
DT – PE632.703v01-00

Responsabbli:

 

TRAN

 

 

Opinjonijiet:

 

EMPL –

Verónica Lope Fontagné (PPE)

AD – PE615.233v02-00
AM – PE620.998v01-00
AM – PE616.759v01-00

 

Votazzjoni dwar emendi plenarji skont l-Artikolu 175 "Filtru mill-kumitat tal-emendi għas-seduta plenarja"

6. Kwistjonijiet varji

7. Laqgħat li jmiss

         it-8 ta' April 2019, 16.00 – 16.30 (Brussell)

Aġġornata l-aħħar: 29 ta' Marzu 2019Avviż legali