PDF 166kWORD 276k

 

Commissie vervoer en toerisme

 

TRAN(2019)0402_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Dinsdag 2 april 2019, 14.30 - 21.00 uur

Brussel

Zaal: József Antall (2Q2)

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van bestuurders in de wegvervoersector

TRAN/8/10103

***I 2017/0121(COD) COM(2017)0278 – C8-0170/2017

 

Rapporteur:

 

Merja Kyllönen (GUE/NGL)

DT – PE632.798v01-00
DT – PE632.809v01-00
DT – PE632.810v01-00
DT – PE632.806v01-00
DT – PE632.811v01-00

Bevoegd:

 

TRAN*

 

 

Adviezen:

 

EMPL* –

Martina Dlabajová (ALDE)

AD – PE615.267v02-00
AM – PE616.903v01-00
AM – PE616.838v01-00

 

Stemming over voor de plenaire vergadering ingediende amendementen overeenkomstig artikel 175 'Filtering door de commissie van voor de plenaire vergadering ingediende amendementen'

4. Wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en Verordening (EU) 165/2014 wat betreft positionering door middel van tachografen

TRAN/8/10101

***I 2017/0122(COD) COM(2017)0277 – C8-0167/2017

 

Rapporteur:

 

Wim van de Camp (PPE)

DT – PE632.805v01-00
DT – PE632.803v01-00
DT – PE632.802v01-00
DT – PE632.804v01-00

Bevoegd:

 

TRAN*

 

 

Adviezen:

 

EMPL* –

Georges Bach (PPE)

AD – PE613.532v02-00
AM – PE618.151v01-00
AM – PE616.837v01-00

 

Stemming over voor de plenaire vergadering ingediende amendementen overeenkomstig artikel 175 'Filtering door de commissie van voor de plenaire vergadering ingediende amendementen'

5. Wijziging van Verordening (EG) nr. 1071/2009 en Verordening (EG) nr. 1072/2009 teneinde ze aan te passen aan ontwikkelingen in de sector

TRAN/8/10095

***I 2017/0123(COD) COM(2017)0281 – C8-0169/2017

 

Rapporteur:

 

Ismail Ertug (S&D)

AM – PE618.216v01-00
DT – PE632.799v01-00
DT – PE632.801v01-00
DT – PE632.800v01-00
DT – PE632.703v01-00

Bevoegd:

 

TRAN

 

 

Adviezen:

 

EMPL –

Verónica Lope Fontagné (PPE)

AD – PE615.233v02-00
AM – PE620.998v01-00
AM – PE616.759v01-00

 

Stemming over voor de plenaire vergadering ingediende amendementen overeenkomstig artikel 175 'Filtering door de commissie van voor de plenaire vergadering ingediende amendementen'

6. Rondvraag

7. Volgende vergaderingen

         8 april 2019, 16.00 - 16.30 uur (Brussel)

Laatst bijgewerkt op: 1 april 2019Juridische mededeling