PDF 176kWORD 277k

 

Komisja Transportu i Turystyki

 

TRAN(2019)0402_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Wtorek 2 kwietnia 2019 r., w godz. 14.30 – 21.00

Bruksela

Sala: József Antall (2Q2)

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącej

3. Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego

TRAN/8/10103

***I 2017/0121(COD) COM(2017)0278 – C8-0170/2017

 

Sprawozdawczyni:

 

Merja Kyllönen (GUE/NGL)

DT – PE632.798v01-00
DT – PE632.809v01-00
DT – PE632.810v01-00
DT – PE632.806v01-00
DT – PE632.811v01-00

Przedm. właśc.:

 

TRAN*

 

 

Opiniodawcza:

 

EMPL* –

Martina Dlabajová (ALDE)

AD – PE615.267v02-00
AM – PE616.903v01-00
AM – PE616.838v01-00

 

Głosowanie w sprawie poprawek złożonych na posiedzeniu plenarnym zgodnie z art. 175 Regulaminu „Ograniczanie w komisjach poprawek złożonych na posiedzeniu plenarnym ”

4. Zmiana rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenia (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów

TRAN/8/10101

***I 2017/0122(COD) COM(2017)0277 – C8-0167/2017

 

Sprawozdawca:

 

Wim van de Camp (PPE)

DT – PE632.805v01-00
DT – PE632.803v01-00
DT – PE632.802v01-00
DT – PE632.804v01-00

Przedm. właśc.:

 

TRAN*

 

 

Opiniodawcza:

 

EMPL* –

Georges Bach (PPE)

AD – PE613.532v02-00
AM – PE618.151v01-00
AM – PE616.837v01-00

 

Głosowanie w sprawie poprawek złożonych na posiedzeniu plenarnym zgodnie z art. 175 Regulaminu „Ograniczanie w komisjach poprawek złożonych na posiedzeniu plenarnym ”

5. Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 i rozporządzenia (WE) nr 1072/2009 w celu dostosowania ich do zmian w sektorze

TRAN/8/10095

***I 2017/0123(COD) COM(2017)0281 – C8-0169/2017

 

Sprawozdawca:

 

Ismail Ertug (S&D)

AM – PE618.216v01-00
DT – PE632.799v01-00
DT – PE632.801v01-00
DT – PE632.800v01-00
DT – PE632.703v01-00

Przedm. właśc.:

 

TRAN

 

 

Opiniodawcza:

 

EMPL –

Verónica Lope Fontagné (PPE)

AD – PE615.233v02-00
AM – PE620.998v01-00
AM – PE616.759v01-00

 

Głosowanie w sprawie poprawek złożonych na posiedzeniu plenarnym zgodnie z art. 175 Regulaminu „Ograniczanie w komisjach poprawek złożonych na posiedzeniu plenarnym ”

6. Sprawy różne

7. Następne posiedzenia

         8 kwietnia 2019 r., w godz. 16.00 – 16.30 (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 1 kwietnia 2019Informacja prawna