PDF 170kWORD 1009k

 

Comisia pentru transport și turism

 

TRAN(2019)0402_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Marți, 2 aprilie 2019, 14.30 - 21.00

Bruxelles

Sala: József Antall (2Q2)

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier

TRAN/8/10103

***I 2017/0121(COD) COM(2017)0278 – C8-0170/2017

 

Raportoare:

 

Merja Kyllönen (GUE/NGL)

DT – PE632.798v01-00
DT – PE632.809v01-00
DT – PE632.810v01-00
DT – PE632.806v01-00
DT – PE632.811v01-00

Comisie competentă:

 

TRAN*

 

 

Avize:

 

EMPL* –

Martina Dlabajová (ALDE)

AD – PE615.267v02-00
AM – PE616.903v01-00
AM – PE616.838v01-00

 

Votul amendamentelor depuse în plen în conformitate cu articolul 175 din Regulamentul de procedură privind filtrarea de către comisii a amendamentelor depuse în plen

4. Modificarea Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor

TRAN/8/10101

***I 2017/0122(COD) COM(2017)0277 – C8-0167/2017

 

Raportor:

 

Wim van de Camp (PPE)

DT – PE632.805v01-00
DT – PE632.803v01-00
DT – PE632.802v01-00
DT – PE632.804v01-00

Comisie competentă:

 

TRAN*

 

 

Avize:

 

EMPL* –

Georges Bach (PPE)

AD – PE613.532v02-00
AM – PE618.151v01-00
AM – PE616.837v01-00

 

Votul amendamentelor depuse în plen în conformitate cu articolul 175 din Regulamentul de procedură privind filtrarea de către comisii a amendamentelor depuse în plen

5. Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 în vederea adaptării lor la evoluțiile din sector

TRAN/8/10095

***I 2017/0123(COD) COM(2017)0281 – C8-0169/2017

 

Raportor:

 

Ismail Ertug (S&D)

AM – PE618.216v01-00
DT – PE632.799v01-00
DT – PE632.801v01-00
DT – PE632.800v01-00
DT – PE632.703v01-00

Comisie competentă:

 

TRAN

 

 

Avize:

 

EMPL –

Verónica Lope Fontagné (PPE)

AD – PE615.233v02-00
AM – PE620.998v01-00
AM – PE616.759v01-00

 

Votul amendamentelor depuse în plen în conformitate cu articolul 175 din Regulamentul de procedură privind filtrarea de către comisii a amendamentelor depuse în plen

6. Chestiuni diverse

7. Reuniuni următoare

         8 aprilie 2019, 16.00 - 16.30 (Bruxelles)

Ultima actualizare: 1 aprilie 2019Notă juridică